Ang Banwa kang Valderrama nagpasar kang 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗡𝗼. 𝟬𝟱-𝟮𝟬𝟮𝟬

“𝐀𝐍 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐑𝐄𝐆𝐔𝐋𝐀𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐄 𝐔𝐒𝐄 𝐎𝐅 𝐏𝐋𝐀𝐒𝐓𝐈𝐂𝐒 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐀𝐋𝐈𝐓𝐘 𝐎𝐅 𝐕𝐀𝐋𝐃𝐄𝐑𝐑𝐀𝐌𝐀 𝐀𝐍𝐃 𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐃𝐈𝐍𝐆 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐋𝐓𝐈𝐄𝐒 𝐈𝐍 𝐕𝐈𝐎𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐄𝐑𝐄𝐎𝐅”

Ang mga dapat surundon sa idalom kang ordinansa nga dya amo ang mga masunod:

1. Ang mga katawhan wara run ginapahanugutan nga magpaputos sa plastic kang andang mga binakal nga pagkaon ukon irimnon sa mga kiosko kang pagkaon, sari-sari store, nagalibod nga manugbaligya kag iba pa nga katawhan kag establismento kang negosyo nga nagabaligya sa bilog nga banwa.

2. Ang mga establismento kang negosyo, nagabaligya kang pagkaon, manugbaligya sa tindahan, mga kiosko kang pagkaon, sari-sari stores, nagalibud nga mga manugbaligya kag iba pa, wara run ginapahanugutan sa paggamit kang cellophane, sando bags, styrofoam, kag iba pa nga produkto nga halin sa plastic.

3. Ang mga establismento nga nagabaligya kang plastic patas kang cellophane, sando bags, drinking straws, single use plastic food containers, kag styrofoam, wara ginapahanugutan kag may penalidad.

4. Ang mga tindahan kag iba pa nga mga establismento nga nagabaligya kang utay-utay ginamaduan sa paggamit kang iba nga pamaagi kang pamutos kang andang mga baligya para sa andang mga kustomer patas kang paper bags, reusable bags, eco bags, woven bags, shopping bags, ukon tela nga bag.

Ang mga penalidad sa pagbayular kang amo dya nga ordinansa amo ang mga masunod:

1st Offense – Five Hundred Pesos (P500.00)

2nd Offense – One Thousand Pesos (P1,000.00)

3rd Offense – Two Thousand Five Hundred Pesos (P2,500.00) kag ang pagkansela kang licence to operate sa kaso kang mga business establishments.

Gani, ginapangabay gid ang tanan nga mag-obserbar run kang “Bring Your Own Bag” Policy kada manindahan sa aton public market kag sa iba pa nga mga tindahan ukon establismento.